logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

O nama

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

POLITIKA KVALITETA

KVALITET I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine.

ZADOVOLJNI I USPEŠNI KUPCI

Slušajući naše kupce, mi razumemo njihova očekivanja, i sistematično izvršavamo ugovorene aktivnosti. Ovo nam omogućava da postignemo uspeh na tržištu. Mi takođe informišemo i edukujemo naše kupce o našim proizvodima čime ostvarujemo visoki stepen međusobnog razumevanja i poverenja u pogledu kvaliteta naših proizvoda.

VISOKOSTRUČNI I MOTIVISANI ZAPOSLENI

Mi pridajemo veliku pažnju razmeni informacija među zaposlenima. Otvorena i konstruktivna komunikacija je obaveza za naše zaposlene, baš kao i svest o kvalitetu, zaštiti čovekove sredine, zaštiti na radu i zaštiti podataka. Svaki zaposleni je lično odgovoran za aspekt kvaliteta pri svom radu i svestan da mora imati pozitivan stav prema kvalitetu svoga rada. Kvalitetno, brzo i efikasno obavljati dodeljene mu poslove i neprekidno ostvarivati inoviranje i poboljšanje kvaliteta svoga procesa rada i poslovanja. Veliku pažnju poklanjamo stalnoj edukaciji naših zaposlenih. Svi zaposleni su upoznati su politikom kvaliteta i angažovani na njenom sprovođenju i stalnom unapređenju.

POUZDANI PARTNERI

Iza nas stoji naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

EFIKASNI POSLOVNI PROCESI

Naše aktivnosti se sprovode u skladu sa dokumentovanim poslovnim procesima koji su usaglašeni sa zakonskom regulativom. Pri realizaciji svih procesa mi težimo minimalnim troškovima neusaglašenosti (popravka, dorada, škart) procesa rada i poslovanja, maksimalanom kvalitetu u svim fazama poslovanja kao i ostvarenju visoke produktivnosti i ekonomičnosti. U cilju kontinualnog poboljšanja kvaliteta mi smo definisali ciljeve i preispitujemo njihovo ostvarivanje. Mi merimo stepen zadovoljstva kupaca i koristimo primedbe kao priliku da napravimo poboljšanja u našem radu.

 

   

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!