logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

O nama

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

ISTORIJAT

Preduzeće Energomont je osnovano 1993 kao samostalna zanatska radnja, sa ciljem da vrši održavanje elektroenergetskih razdelnih postrojenja i transformatorskih stanica, obezbeđujući svojom delatnošću pogonsku sigurnost elektroenergetske mreže, svojim stručnim zalaganjem.

 

HALA 1

7_4.jpg   

7_1.jpg

7_2.jpg

7_3.jpg

7_5.jpg

Unutrašnjost Hale 1

Hala 1 2006. godine   Hala 1 nakon rekonstrukcije 2017. godine 

U kratkom perioudu preduzeće je uspelo da tehnologiju održavanja, nabavkom i primenom modernih električnih ispitnih uređaja i mernih uređaja, kao i stručnim osposobljavanjem zaposlenih podigne na viši nivo. Pored toga došlo je i do proširivanja kruga delatnosti sa radioničkim održavanjem energetskih transformatora i drugih električnih mašina.  U toku 2004.godine zahvaljujući visokoj stručnosti i kvalitetu pružanih usluga na polju održavanja elektroenergetskih postrojenja i energetskih transformatora, ostvaruje se saradnja sa subotičkim preduzećem Loher Elektro Subotica, i proširuje se delatnost na impregnaciju i polimerizaciju električnih obrtnih mašina, što postaje glavna delatnost Energomonta. Preduzeće se transformiše u društvo sa ograničenom odgovornošću uz stalni porast kapaciteta vršenja usluge impregnacije i polimerizacije, kao i stalnim unapređivanjem tehnologije i kvaliteta.

HALA 2

7_7.jpg

7_8.jpg

7_9.jpg

7_10.jpg

Ulaz Hale 2

U toku 2007.godine započeto je uvođenje Integrisanog sistema menadžmenta , koji obuhvata uvođenje standarda ISO 9001:2001 za Sistem upravljanja kvalitetom, ISO 14001:2005 za Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i OHSAS 18001:1999 za Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.


HALA 3

7_12.jpg

7_11.jpg

7_16.jpg

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!